Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Wasilewska-Drabarek

Na wniosek wierzyciela komornik kieruje zapytania do ZUS, US, CEPIK, BEL,Wydziału Geodezji oraz E-KW.
W kancelarii Komornika Sądowego wdrożone są systemy informatyczne mające zazadanie usprawnić postępowanie egzekucyjne.Kancelaria posiada dostęp do
systemu Ognivo umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika,a także E-ZUS elektroniczny Urząd podawczy ZUS , poprzez który Komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.Komornik prowadzi egzekucję na podstawie wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych w formie papierowej oraz elektronicznej na zarejestrowanym konciew e-Sądzie (EPU Elektroniczne Postępowanie Upominawcze).*Zamieszczone treści mają charakter wyłącznie informacyjny i w świetle obowiązujących ustaw nie są reklamą.